Har plats betydelse för hälsa?

Cecilia Kjellman

Sammanfattning


I artikeln presenteras ett kulturgeografiskt perspektiv, med exempel hämtade från en studie om människor med intellektuella funktionshinder. Platsens betydelse i människors vardagsliv och hur platser i viss utsträckning kan påverka vår hälsa står i fokus. Här berörs begreppet ”känsla för plats” vilket bygger på människors erfarenheter och upplevelser av platser. Hur vi uppfattar en plats och våra tidiga erfarenheter av platser, positiva eller negativa, är viktiga utgångspunkter när vi ska etablerar oss i nya miljöer. Hur människor agerar, fysiska gränser och olika symboler på platser markerar vem som har mest makt och för vem platsen är tänkt. För de två personer som presenteras i artikeln är sociala relationer, hur de upplever och hur de tillåts använda platser viktiga variabler för deras hälsa.
The article presents a human geographic perspective, the impact of place and how this can affect a person’s health. Places where daily life activities and interactions among people occur, helps to understand how people experience places. Sense of place is built on people’s experiences and perceptions of it. Our recollections and previous experiences of places, positive or negative, are often the starting point when we settle into new places. Both physical and/or symbolic markings in a place make it clear what sort of place it is, or for whom the place is or is not. For the two persons I present in this article, social relations, how they experience places and there possibility to use places became particularly important for there health. Keywords: Place, health, sense of place, intellectual disabled, power of place

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!