Evidensbaserad hälsopolicy: är den möjlig? Om värderingar, vetenskap och dynamiska effekter.

Anders Jeppsson

Sammanfattning


Evidensbaserad medicin är baserad på evidens, inte ekvivalent med evidens. Andra faktorer som ”beprövad erfarenhet” spelar också en roll. Evidensbaserad hälsopolicy påverkas av fler faktorer, som behov, resurser och värderingar. Värderingar ligger till grund för alla policies. Det är viktigt att vara tydlig med vad som är evidens och vad som är värderingar, och hur värderingar påverkar evidens.

Evidence-based medicine is based on evidence, and is not the equivalent of evidence per se. Other factors, such as “clinical experience” also play a role. Evidence-based health policy is influenced by several factors, such as needs, resources, and values. All policies are based on values. It is crucial to be clear about what is evidence and what are values, and how values influence evidence.


Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!