Dolda funktionshinder efter stroke

Gunnel E Carlsson, Anders Möller, Christian Blomstrand

Sammanfattning


Denna studie utforskar livssituationen ett år efter insjuknandet i en till synes lätt stroke. De fysiska funktionshindren efter stroke är vanligen påtagliga för personen själv och närstående. En stroke kan även leda till symtom som inte är direkt observerbara på personen. Nedsatt fömåga att bearbeta och hantera information, nedsatt minne, koncentrations- och uppmärksamhetsförmåga är vanligt, liksom emotionella problem och trötthet. Konsekvenserna av stroke drabbar även närståendes situation. Ett ytterligare fokus i studien var att belysa livssituationen för den strokedrabbade och dennes make/maka.
The aim of this study was to explore life situation after an apparently mild stroke, and to compare life satisfaction between patients and their spouses. Seventy-five patients participated. Seventy-two percent experienced mental fatigability, 40-55% memory- and, concentration problems, decreased stress tolerance, irritability, emotionalism, and/ or lack of initiative. Further 18 persons were interviewed, who experienced changes cognitively and emotionally at a level with relevance to speak of oneself as a different person. Coping included coping with fear of and risk factors for a new stroke, and to live with ”hidden dysfuntions” hard to comprehend and explain to other people. Life satisfaction was affected for both partners in the couple, although in somewhat different areas of life. Keywords: mild stroke, mild cognitive impairment, post stroke fatigue, hidden dysfunctions, spouses, life satisfaction

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!