Patientkommunikation i praktiken – information, dialog, delaktighet.

Kristofer Hansson

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!