Ståhjälpmedel - Är ståendet en mänsklig rättighet eller en medicinsk behandling?

Birgitta Nordström, Lilly Ekenberg

Sammanfattning


Kartläggning av alla förskrivna ståhjälpmedel i Norrbottens läns landsting visade att kvinnorna stod fler gånger i veckan än männen, att personer med Multipel Scleros stod mest frekvent och att de som fått sitt ståhjälpmedel det senaste året stod oftare än de som haft sitt hjälpmedel längre tid. Kriterier på förskrivning av ståhjälpmedel görs utifrån personernas fysiska och fysiologiska behov bland annat för att förhindra kontrakturer och motverka osteoporos. Mot bakgrund av vår kliniska erfarenhet och de få kvalitativa studier som berör ståfunktionen anser vi att ståendets mänskliga, existentiella dimensioner också bör studeras närmare.

Mapping of all the prescribed standing devices in the County Council of Norrbotten Sweden, showed that the women stood more times per week compared to the men, that persons with Multiple Sclerosis stood more frequently, and that those who received their standing devices within the last 12 months were standing more frequently than those who had used their standing devices for more than one year. Standing devices should be prescribed depending on the physical and physiological needs of the users. The primary focus of prescribing standing devices is to prevent osteoporosis and contractures. Due to our clinical experience and the limited number of existing qualitative studies concerning the function of standing, we suggest that this field should be object to further research, especially concerning human, existential dimensions.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!