Faser i arbetslivsinriktad rehabilitering

Kerstin Ekberg

Sammanfattning


Arbetslivsinriktad rehabilitering används som begrepp för många olika typer av utredningar och åtgärder som underförstått eller uttalat syftar till att främja återgång i arbete för sjukskrivna. Det är emellertid fruktbart att differentiera mellan olika faser i processen för att tydliggöra bilden avseende vilka aktörer och vilka åtgärder som är lämpliga. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen kan indelas i fyra faser från att bli sjukskriven till att vara tillbaka i en aktiv arbetssituation. Med utgångspunkt från dessa faser diskuteras i vilken grad det finns evidens för åtgärder inom respektive fas.

The return to work process may be divided into four phases, from being sick listed to be back in active work. Different welfare actors play different roles during these phases in the Swedish welfare system. The level of knowledge, or evidence, with regard to interventions during the four phases in the sick leave and return to work process is discussed.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!