En sjukdom med många ansikten – några reflektioner över COVID-19

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


När denna ledare skrivs i maj och början av juni 2020 så har pandemin för COVID-19 pågått i fem månader. I denna ledare finns några frågor och reflektioner som vi säkert kommer tillbaka till, kanske som temanummer framöver, då det finns många socialmedicinska och folkhälsovetenskapliga perspektiv som kan läggas på pandemin. Vad kan hälsofrämjande arbete bidra till respektive lära sig av pandemin? Varför var dödligheten så hög på de svenska äldreboendena? Vad betyder det att så många sjuka i COVID -19 finns i den s.k. Mittemellan-gruppen med långdragna febertillstånd? Hur reagerade civilsamhället på pandemin?

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!