Program konferensserie 2010-2019, Maskulinitet i förändring

Helen Hedlund

Sammanfattning


Program för konferensserien ”Maskulinitet i förändring”. Det är en konferensserie i skärningspunkten mellan jämställdhetspolitik, jämställdhetsarbete och ett av genusforskningens underområden som, bland annat, brukar gå under beteckningar såsom kritiska studier av män och maskuliniteter, kritisk mansforskning eller kritiska maskulinitetsstudier. Konferensen har getts årligen sedan 2010 av Länsstyrelsen
i Örebro län. Oftast har den arrangerats i samverkan med Region Örebro
län 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!