Från något till synes stabilt och välbekant till något där konturerna bara skymtar

Tobias K. Axelsson, Tomas Wetterberg

Sammanfattning


I denna temaledare beskrivs temanumret "Maskulinitet i förändring" som helhet. Detta temanummer tar sin utgångspunkt i den nationella konferensserien med samma namn som temanumret. Konferensserien har arrangerats av Länsstyrelsen i Örebro län sedan 2010. Konferensserien återfinns i skärningspunkten mellan jämställdhetspolitik, jämställdhetsarbete och ett av genusforskningens underområden: kritiska studier av män och maskuliniteter. I temanumret uppmärksammas konferensen i sig själv – som ett exempel på samverkan mellan forskning, politik och praxis. Utöver detta innehåller temanumret artiklar som belyser olika aspekter av de teman som konferensserien tagit upp genom åren: våld, hälsa, idrott, utbildning, makt, föräldraskap, sexualitet, politik, kriminalitet och klimat.


Nyckelord


maskulinitet; jämställdhetspolitik; maskulinitetsforskning; förändring

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!