Vilka är pojkarna? – en diskussion om dimensioner av pojkpositioner i skola och utbildning

Mia Heikkilä

Sammanfattning


Den här texten syftar till att fördjupa och nyansera positioner som pojkar i skolan riskerar att placeras i, och diskutera vilka positioner som verkar vara tillgängliga och önskvärda för pojkar att inta i skolan utifrån en analys av tidigare forskningsresultat och mediala iakttagelser. Texten innehåller analyser på olika positioner som finns gällande pojkar i skola, hur pojknormer i praktiken kan ta sig form och ett slags uppmärksammande av lärarnas ansvar i relation till genusskapandet i skolan i studier om pojkar i utbildning. 


Nyckelord


pojkar, pojkposition; skola; maskulinitet; utbildning; lärare

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!