Kriminalitet, maskulinitet och möjligheter till förändring

Tove Pettersson

Sammanfattning


I denna artikel diskuteras kopplingar mellan konstruktioner av maskulinitet och brott. Artikeln inleds med en allmän beskrivning om hur maskulinitet antas vara betydelsefullt för att begå brott för att sedan mer specifikt diskutera gruppens betydelse för maskulinitetsnormer som premierar brott. Avslutningsvis förs ett resonemang kring potential för förändring. Brott utgör en möjlig resurs för att konstruera en godtagbar maskulinitet, vilket i sin tur kan kopplas till samhälleliga förväntningar på pojkar och män. Ett sammanhang där förväntningar från andra är särskilt betydelsefullt är i grupper, varför maskulinitet, grupper och brott på flera sätt är sammankopplade. Eftersom det handlar om konstruktioner och förväntningar finns dock även potential till förändring, där exempelvis gruppen kan användas som verktyg för att uppnå detta.


Nyckelord


Brott; grupper; undoing gender; maskulinitetsnormer

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!