Call for papers

Helen Hedlund

Sammanfattning


Temanumret ”Corona och det civila samhället” i Socialmedicinsk tidskrift, med planerad utgivning i november 2020, fokuserar det civila samhällets roll i den uppkomna Corona-krisen och dess följder. Hit välkomnas nu i första hand texter med en vetenskaplig ambition och med huvudsaklig grund i systematiserade faktiska omständigheter (empiri) eller teoretisk analys.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!