Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård- och omsorgsorganisationer

Andrea Eriksson, Lotta Dellve

Sammanfattning


Det finns flera skäl till att det är angeläget med ett temanummer om trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorg. Dels finns ett allmänt intresse att minska ohälsotalen och oönskad personalomsättning i denna sektor. Dels finns metodologiska utmaningar att mäta och följa sjukfrånvaro och personalomsättning över tid. Temanumret bidrar med kunskap om faktorer, förhållanden och strategier som kan påverka utvecklingstrender samt ger en inblick i olika sätt att mäta sjukskrivning och personalomsättning. Därmed tror vi att temanumret kan vara angeläget både för praktiker och forskare.


Nyckelord


sjukskrivning; personalomsättning; vård;omsorg

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!