Forskargruppen om Säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbete - kanske den äldsta i världen i sitt slag?

Leif Svanström, Bjarne Jansson, Joaquim Soares

Sammanfattning


Gruppen etablerades redan 1967 vid Lunds universitet och flyttade 1980 till Karolinska Institutet. Arbetet inleddes med epidemiologiska studier av alla typer av skador i ett samhälle som underlag för olika lokala interventionsexperiment. En viktig del var uppbyggnaden av ”surveillance system” inom sjukvården. Arbetet resulterade i en etablering av ett WHO Collaborating Center och ett internationellt säkerhetsfrämjande program med beteckningen ”Safe Communities”. Parallellt startades utbildningsprogram både på master- och forskarnivå och en uppbyggnad av ett konferensprogram, vilket inspirerade många utländska forskare att söka sig till gruppen. Härigenom vidgades gruppens forskning till att omfatta skador som ett globalt fenomen. Idag består gruppen av tre sektioner som i huvudsak verkar inom alla typer av problemområden. Framhållas kan metodutveckling vid användning av tidsserieanalyser, utveckling av planerings- och utvärderingsinstrument, analyser av säkerhetsarbetet, våld mot kvinnor, skador bland särskilt utsatta grupper, samhällsekonomiska effekter av skador och prevention, innovationssystem för ökad säkerhet, sociala skillnader och skador och satsningar på vissa länders specifika skadeproblem.

The research group was established 1967 at Lund University and moved to Karolinska Institutet 1980. The primary interest was epidemiological studies with a focus on the development of injury surveillance systems, as a basis of local safety program experiments. As a result the concept of Safe Communities was spread internationally in all five continents with support from the WHO. This in turn led to an interest for injury as a global health problem. Important for this expansion was the introduction of international master and research training programs in safety promotion. This facilitated the expansion of collaborative research together with developing countries and thereby attracted researcher from many countries to join the group. Today the group comprises three sections, mainly focusing evaluation of safety promotion programs, instruments for planning and evaluation, interpersonal violence, vulnerable groups, costs of injuries, innovation for safety improvements, violence and social determinants and several countryspecific programs.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!