Han som föreläste om barnförbjudna föräldrar, vilken angelägen förebild!

Karl-Anders Karlsson

Sammanfattning


När han kom in i föreläsningssalen slog det mig att han liknande Vilhelm Moberg. Han var docent från Stockholm och skulle hålla föreläsningar på Sahlgrenska, inbjuden av kursledaren. Året var 1959 och ämnet var socialmedicin, nyinrättat som akademiskt ämne året innan. Först senare tog jag nyfiket reda på mer i detalj vem denne lågmält karismatiske talare var, Gunnar Inghe (1910-1976), landets förste socialläkare.

Inghe blev med sin engagerade verksamhet ute hos folket en förebild och inspirationskälla för många. Hans doktorsavhandling på engelska 1958 utgavs även i en svensk version med titeln ”Fattiga i Folkhemmet” och den blev en klassiker på 678 sidor. Han blev professor i ämnet, först i Göteborg 1961-1963, sedan i Stockholm 1963-1976.


Nyckelord


Gunnar Inghe; socialläkare; Den ofärdiga välfärden; socialmedicin

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!