Kafkaliknande förhandlingar med samhällsbesvärliga inom psykiatrin på 1930-och 40-talen

Jan Halldin

Sammanfattning


Annika Berg är docent i idéhistoria och verksam som lektor vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Hon utkom 2018 med boken ”De samhällsbesvärliga. Förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige.” Bokens syfte är att beskriva förhandlingar kring människor med de psykiatriska diagnoserna psykopati och kverulansparanoia. Dessa två diagnoser befinner sig i ett gränsland mellan friskt och sjukt. Författaren vill framför allt belysa komplexiteten i psykiatriska och rättspsykiatriska gränsdragningsprocesser. Hon kommer då in på frågor om hanteringen av besvärliga människor och ytterst också om yttrandefrihet och demokrati.

 


Nyckelord


Annika Berg; De samhällsbesvärliga; psykopati; kverulansparanoia

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!