”Det är den här rädslan att man ska få en stämpel på sig” - om stigmatisering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen med fokus på vanliga psykiska sjukdomar

Monica Bertilsson, Gunnel Hensing, Lena Wängnerud

Sammanfattning


Det är väl känt att vanliga psykiska sjukdomar som till exempel depression och ångest omges av stigmatisering och negativa attityder, både i samhället och på arbetsplatser. Vi vet mindre när det gäller om och hur stigmatisering och negativa attityder påverkar i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Flera litteraturöversikter uppmanar dock både nyckelpersoner och forskare att ta hänsyn till detta när det gäller vanliga psykiska sjukdomar i just sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen eftersom det kan leda till hinder, till exempel vid arbetsanpassning eller återgång i arbete. Baserat i litteratur och forskning, beskriver denna artikel översiktligt området stigmatisering och vanliga psykiska sjukdomar avgränsat till kontexten för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.


Nyckelord


Stigma; Fördomar; Depression; Ångest; Återgång i arbete

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!