Att förstå och förebygga våld i nära relationer

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Utgångspunkten för denna ledare är boken I händelse av min död av Kerstin Weigl och Kristina Edblom. I den får man följa två journalister som under 10 år lägger ett stort pussel där varje pusselbit är en mördad kvinna. Går det att förstå vad som hände? Varför dödade männen? Om det fanns barn i relationen vad hände med dem på kort och lång sikt? Genom boken får man följa hur de olika pusselbitarna hänger samman på olika sätt och mönster träder fram som leder till insikter och svar på frågeställningarna. Kan dessa insikter göra att man bättre förstår varningssignaler och kan förebygga dessa mord?

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!