Vårdreformer i strid med vårdetiken

Jan Halldin, Göran Dahlgren Dahlgren, Töres Theorell Theorell

Sammanfattning


Inom svensk sjukvård pågår ett systemskifte präglat av ökad marknadsorientering och privat drift av offentligt finansierad vård. Lagen om vårdvalssystem med etableringsfrihet som infördes 2009 är en central del i detta systemskifte. Den syftar till ökad offentlig finansiering av privat vinstdrivna vårdcentraler och öppna specialistmottagningar. Samtidigt har den öppnat för en offentlig finansiering av fristående nätläkarföretag. De vårdetiska konsekvenserna av dessa vårdreformer analyserades inte innan de genomfördes.


Nyckelord


Vårdreform; vårdetik; privat sjukvård; vårdvalssystem; vårdcentral

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!