Folkhälsovetenskap - arbetet med ämnets definition

Lars Cernerud, Hanna Arnesson, Susanna Kugelberg, Gun Paulsson, Håkan Brodin, Marie Cesares Olsson, Daniel Ainestrand

Sammanfattning


Högskoleverkets kritik mot hanteringen av ämnet Folkhälsovetenskap vid de svenska lärosätena utmynnade i att det Svenska Folkhälsokonsortiet tillsatte en arbetsgrupp. Denna grupp lade fram ett förslag till definition av ämnet Folkhälsovetenskap och en förteckning över basala kunskaps- och kompetensområden. Samtidigt identifierades sju specifika områden inom ämnet. Vid ett möte i oktober 2008 gillades arbetsgruppens förslag av konsortiets närvarande medlemmar.

Abstract: Due to critism from the Swedish National Agency for Higher Education a process with the aim to establish a common definition and description of the content of the University subject Public Health Science was carried out. A working group suggested an overriding definition. A list of basic knowledge and competencies for each student with a degree in Public Health from a Swedish University was also suggested. These suggestions were accepted by the Swedish Consortium for Public Health training programs.


Nyckelord


DEFINITION; BASIC KNOWLEDGE; COMPETENCIES; Folkhälsovetenskap

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!