Klimatkrisen och behovet av nya berättelser

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Socialmedicin som akademiskt ämne handlar om att klargöra faktorer som påverkar folkhälsan, men också att medverka i förändringsarbete som påverkar dessa faktorer. Det är mot den bakgrunden som Socialmedicinsk tidskrift, SMT, gör detta temanummer som syftar till att lyfta fram möjligheter att påverka "klimatkrisen" och inge hopp om förändring. Det behövs berättelser inom områden som boende, transport, energi och mat. Alla områden nära knutna till klimatförändring. Och alla avgörande för folkhälsan.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!