Föreställningar om ”mässlingsvaccinet” på en svensk Internetplattform

Sara Karvonen, Johan Wedel

Sammanfattning


Online-konversationer på Internet kan påverka föräldrarnas beslutsprocess när det gäller vaccination. Därför är det viktigt att få insikt i vad föräldrar diskuterar och hur de får råd om vaccinationer i onlinegrupper. Denna kvalitativa studie undersöker onlinekonversationer om kombinationsvaccinet för mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccinet) bland medlemmar i ett svenskt anti-vaccinationsnätverk på den sociala mediaplattformen Facebook. Vi fann att negativa, felaktiga och pseudovetenskapliga föreställningar om vaccinationer var vanliga och dessa var ofta relaterade till bredare diskussioner om barnhälsa. Medlemmarna förbisedde generellt de positiva, samhälleliga aspekterna av vaccination. För att skapa förtroende bland föräldrar avseende MPR-vaccinet bör svensk vårdpersonal ges resurser och förutsättningar för att främja de positiva aspekterna av vaccination i relation till föräldrars föreställningar om risker, såväl som till vetenskapligt förankrade argument och förståelser.


Nyckelord


Internet; mässling; vaccin; MPR; Facebook; kvalitativ forskning

Fulltext:

PDF ENG


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!