Suicid och socialt kapital – exemplet Västerbotten/Jämtland

Lars Jacobsson, Urban Janlert

Sammanfattning


I denna artikel vill vi diskutera om socialt kapital ,värdet av att ingå i sociala nätverk, kan vara av intresse för vår förståelse av självmordet. Vi har jämfört Västerbottens och Jämtlands län som sedan många år haft mycket olika självmordstal; Västerbotten lägst i landet och Jämtland bland de högsta. Olika aspekter av socialt kapital har hämtats från bl.a. den Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" 2014.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!