Ny Layout för Socialmedicinsk tidskrift i ett nummer om konst och hälsa

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Välkomna till ett annorlunda temanummer av Socialmedicinsk Tidskrift (Nr 2, 2019). Temat är Hälsa är konst med en ny layout! Utgångspunkten för artiklarna är hälsan, sedd ur ett existentiellt perspektiv. Många upplever idag världen som alltmer fragmenterad och komplex, och kan sakna upplevelser av mening och tillhörighet. Hur kan konsten bli en närvarande kraft i en tid som vår?

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!