Fjärilsdansen

Stig Larsson

Sammanfattning


Det händer inte varje dag att en socialmedicinare skriver skönlitteratur. Ännu ovanligare är det nog att det konstnärliga arbetet ägnas åt centrala socialmedicinska temata. Magnus Falk, som är verksam som socialmedicinare och professor vid Linköpings universitet är därför tämligen unik med sin roman Fjärilsdansen.

En av huvudpersonerna i denna är Karolina Wikström, Sveriges första kvinnliga i landet utbildade läkare, som fick sin utbildning här. En andra är en fiktiv kvinna vid namn Alva, som så många andra flickor i urbaniseringen kring förra sekelskiftet  blev ett offer för vanmakt och samhällelig dysfunktionalitet , då hon hamnade i prostitutionens klor. Deras vägar möts i viss mån genom Karolinas kliniska verksamhet, men framför allt i den kamp som hon förde mot den s.k. reglementeringen. Tillsammans med inte minst de tidiga feministerna och en del insiktsfulla män varav vissa verkade som läkare och tröttnat på att friskstämpla kvinnokött för saluföring på den reglerade prostitutionsmarknaden.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!