Trygg omställning - Vätgasens roll i en förnybar elförsörjning och fossilfri industri

Michael Abdi Onsäter

Sammanfattning


Artikeln redogör för hur vätgasen kan spela en nyckelroll i industri och energilagring. I artikeln redovisas bland annat svenska projekt som Hybrit som ämnar göra svensk stålproduktion helt fossilfri.

Nyckelord


Vätgas; hybrit; energilagring; sandvik; hållbar utveckling; grön omställning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!