Att bryta dödläget i klimatförhandlingarna?

Thomas Sterner, Jens Ewald

Sammanfattning


De internationella klimatförhandlingarna har lämnat planetens öde till nationerna själva att avgöra. Det blev för svårt att förhandla fram ett bindande avtal för vad varje land skulle göra, så Parisavtalet bygger på frivillighet. De nödvändiga politiska styrmedlen behöver således implementeras lokalt, men behövs överallt. Det är svårt att få till politiskt. Därför riktas uppmärksamheten till några föregångsländer och deras roll i att leda den globala klimatpolitiken framåt. Klassisk teori om kollektivt handlande förutspår att länder kommer att agera själviskt och inte minska sina utsläpp. Ett bakomliggande antagande är att införande av klimatpolitik är kostsamt. Vi har genomfört en enkätundersökning med 537 forskare i miljöekonomi. Resultaten visar att de är av uppfattningen att proaktiv klimatpolitik snarare genererar ekonomiska vinster.

Nyckelord


Miljöekonomi; Klimatpolitik; Att gå före

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!