Matfattigdom i välfärdsstaten

Magnus Olof Erik Karlsson

Sammanfattning


I många välfärdsstater, däribland Sverige, finns människor som lever i matfattigdom eller i ständig osäkerhet kring tillgången på mat. Det drabbar särskilt utsatta grupper, till exempel flyktingar, och leder till försämrad hälsa. Där välfärdsstaterna misslyckas i försöken att möta matfattigdomen träder i viss utsträckning civilsamhällets organisationer, till exempel stadsmissionerna, in. I den här texten ges en fördjupad bild av den svenska matfattigdomen, liksom av stadsmissionernas arbete på området. Resultaten från en större kartläggning och en fördjupande kvalitativ studie visar hur de svenska stadsmissionerna gör ett omfattande arbete kring mat, inte minst för utsatta EU-migranter och papperslösa, och hur de förbereder ytterligare insatser framöver. Fyra möjliga delförklaringar som ges till den svenska utvecklingen på området rör de ökande sociala klyftorna, de nya och utsatta grupper som stadsmissionerna tidigt möter, det komplicerade i att staten inte på något enkelt sätt kan lägga sig i den enskildes kosthållning, och det faktum att överskottet på mat verkar växa.


Nyckelord


Fattigdom, civilt samhälle, folkhälsa, flyktingar

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!