Vilka är de svenska aktörerna i klimatfrågan?

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Recenserad bok: Den inställda omställningen. Svensk energi- och miljöpolitik i möjligheternas tid 1980-1991

Författare:Martin Hultman, 

Förlag: Gidlunds förlag (190 sidor), Möklinta, 2015.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!