Psychosocial Vulnerability Underlying Unhealthy Behaviours in Swedish Adolescents

Ulrica Paulsson

Sammanfattning


Ungdomsåren i en människas liv är viktiga då både bra och dåliga hälsorelaterade beteenden grundläggs då. Under denna tid introduceras ofta nya ohälsosamma, beteenden, såsom rökning och alkoholkonsumtion. Fyra av de levnadsvanor som påverkar hälsan mest är rökning, alkoholkonsumtion, låg nivå av fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Det främsta syftet med avhandlingen Psychosocial Vulnerability Underlying Unhealthy Behaviours in Swedish Adolescents var att undersöka samband mellan ungdomars hälsorelaterade beteenden (bland annat rökning, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och matvanor) och psykosociala faktorer samt att undersöka erfarenheter och tankar kring detta bland ungdomar i Sverige.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!