Från utsatthet till inkludering – civila samhället kan bidra

Charli Eriksson, Ingrid Edvardsson, Ingela Fredriksson, Sofia Green

Sammanfattning


Idéburna organisationer är en viktig del i det civila samhället. Genom en fallstudie av ett projekt riktat till ensamkommande flyktingungdomar berättar artikeln om hur utsatthet kan förvandlas till inkludering. Hassela Skånes projekt Vändpunkten följs upp med participatorisk forskningsansats. Analys av dokument och intervjuer av medlemmar, volontärer och ungdomar (n=20) utgör underlag för denna berättelse om hur projektet utvecklats till nytta för alla inblandade parter.

Genom triangulering av olika intressenters perspektiv framkommer en idéorganisations möjlighet att bidra till en utveckling från utsatthet till inkludering. Genom uppsökande verksamhet skapas kontakt. Inom verksamhetens olika aktiviteter har det funnits möjligheter till personlig utveckling och ansvarstagande. Projektet hade värde för såväl ungdomarna som volontärerna. Genom projektet kunde deltagare utveckla organisationen Ensamkommandes förbund, där verksamheten fortsatt.


Nyckelord


Prevention; integration; ensamkommande flyktingar; idéburen organisation

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!