Upprepad utsatthet - bakgrund av övergrepp hos kvinnor och män och risken att uppleva kränkningar i vården

Barbro Wijma, Alma Persson, Marlene Ockander, Jelmer Brüggemann

Sammanfattning


Sammanfattning

Forskning visar att var sjätte kvinnlig och var trettonde manlig patient har upplevt kränkningar i vården. En bakgrund av övergrepp ökar risken att som vuxen uppleva sig kränkt i vården. 

Detta samband analyseras i artikeln liksom dess orsaker och konsekvenser för patienter och vårdgivare. På basen av mångårig interventionsforskning diskuteras även hur vården på både strukturell och individuell nivå kan förhindra att patienter kränks och speciellt patienter med en bakgrund av övergrepp. 

Ett stort ansvar vilar på vårdens alla ledningsnivåer, från myndighet till klinik, för att skapa förutsättningar i form av tid, kunskap och verktyg så att vårdgivare kan agera mot att patienter kränks. Artikeln beskriver ett antal sådana verktyg.

 

 


Nyckelord


Vårdmöten; traumatiserade patienter; strukturellt/kulturellt våld; interventionsforskning; prevention

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!