Ensamkommande barns placering vid SiS särskilda ungdomshem: Vilka placeras, hur mår de och vilka insatser får de?

Mehdi Ghazinour, Malin Malin Eriksson, Malin Eklund Wimelius

Sammanfattning


Antalet asylsökande barn har globalt ökat dramatiskt de senaste åren och  Sverige har under flera år mottagit ensamkommande barn och ungdomar. Deras behov har tillgodosetts genom att ett antal aktörer varit inblandade. De senaste åren har antalet ensamkommande ungdomar som placerats för tvångsvård vid SiS särskilda ungdomshem  ökat. Syftet med denna artikel är att beskriva vad som kännetecknar  ensamkommande barn  som placeras på SiS särskilda ungdomshem, beträffande bakgrund, asylstatus, hälsa och tillgång till sociala nätverk samt att beskriva de insatser som genomförs vid placering av ensamkommande ungdomar på SiS.

Nyckelord


Ensamkommande ungdomar; placering SiS; asyltillvaro; vård; trauma© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!