Hur vet vi om ojämlikhet i hälsa minskar?

Anna Balkfors

Sammanfattning


Det är nästan tio år sedan kommunstyrelsen i Malmö beslutade om att tillsätta Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, med uppdrag att föreslå strategier för att minska ojämlikhet i hälsa i Malmö. Vilka eventuella resultat och effekter har arbetet fått för styrning, organisering och prioritering i kommunen? Och kan vi se några förändringar jämlikhet i hälsa hos Malmöborna? Hur man ska kunna värdera effekter och långsiktigt kunna följa utvecklingen är något som en utvärdering förväntas ge svar på under 2019.

Nyckelord


jämlik hälsa; Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö; ojämlikhet i hälsa;

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!