Socialmedicinsk tidskrifts närmaste framtid

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


ocialmedicinsk tidskrift har funnits sedan 1924 och är en tidskrift med flervetenskaplig inriktning och ett brett ämnesområde i korsningen mellan socialtjänst, socialförsäkringar, socialpolitik, folkhälsa och hälso- och sjukvård. Sedan år 2009 finns den både i pappersform och som så kallad Open-Access tidskrift på nätet. Det betyder att den ligger öppet på vår webbplats, fritt tillgänglig och utan krav på inloggning. Idag finns alla artiklar sedan år 2003 tillgängliga på vår webbsida. Den förändrade tillgängligheten har medfört en kraftig minskning i antalet prenumeranter. Tidskriften lever under små ekonomiska omständigheter och drivs vidare främst tack vare frivilligt arbete av temaredaktörer och artikelförfattare som anser sig ha viktiga budskap att föra fram. Det betyder att Socialmedicinsk tidskrift blir till genom oegennyttigt arbete, främst på fritiden, hos en rad engagerade artikelförfattare. Tidskriftens överlevnad har sedan flera år garanterats genom så kallat tryckbidrag från forskningsfonden FORTE. Fonden ger bidrag för treårsperioder och Socialmedicinsk tidskrift fick tidigare i höst besked om att vi får medel för en ny treårsperiod med början 2019. SM

Nyckelord


SMT;Forte

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!