Hållbarhet, hälsa och hemberedskap: Berättelser om när klimatkrisen blåste in i svensk glesbygd

Erika Wall, Linda Kvarnlöf

Sammanfattning


Föreliggande artikel diskuterar hur upplevelser av stormen Ivar som drabbade Sverige 2013 kan bidra till fördjupad förståelse för rural hemberedskap. Vi diskuterar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv hur rural hemberedskap bidrar till ett hållbart samhälle och kan förstås i relation till strukturella ojämlikheter i samhället. Det empiriska material som ligger till grund för analyserna bygger på intervjuer med fem hushåll (åtta intervjupersoner) boende i ett glesbygdsområde i Sverige som drabbades hårt av stormen Ivar och efterföljande problem. Vi menar att samhället har mycket att vinna på att anlägga ett hälsofrämjande perspektiv också på beredskapsområdet vilket kan stärka förutsättningarna för ett hållbart samhälle såväl i rurala som urbana samhällen.


Nyckelord


Hållbarhet; Hälsofrämjande; Hemberedskap; Ruralitet; Ojämlikhet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!