Östgötakommissionen och den nationella folkhälsopolitiken

Margareta Kristenson, Annika Larsson

Sammanfattning


Östgötakommissionen verkade år 2012-2014 i en samverkan mellan forskare, tjänstemän och politiker och dess rekommendationer är grund för arbetet för jämlik hälsa i region Östergötland som startade 2015. Implementeringsarbetet har fokuserat på strukturer och kunskap; koppling av arbetet för jämlik hälsa till regionalt utvecklingsuppdrag, strukturer för samarbete med kommuner, civilsamhälle, för ökad kunskap och medvetenhet om skillnader i hälsa samt beslutsstöd inför politiska beslut. Insatser innefattar strategier för placering av nya vårdcentraler, Sätt Östergötland i rörelse och Bokstart. Riksdagens beslut om nya målområden för jämlik hälsa är värdefullt men att få genomslag behöver strukturer skapas också på, och för samarbetet med, nationell nivå. Lärdomar är att vikten av kunskap och en gemensam målbild. Kunskap är färskvara och kunskapskontinuitet i tjänstemannaledet en viktig resurs.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!