Socio-ekonomiska konsekvenser av långvarig sjukdom

Christina Lindholm

Sammanfattning


Fredagen den 30 augusti 2002 försvarade jag mindoktorsavhandling med titeln Socio-economic consequences of longstanding illness vid Karolinska Institutet. De sociala och ekonomiska konsekvenser som studerats i avhandlingen är begränsade till sådana försämringar av arbets- och ekonomiska förhållanden som kan påverkas av social- och arbetsmarknadspolitik men även kan utgöra riskfaktorer för sjukdom och därmed kan påverka sjukdomsförlopp och framtida ohälsa.

Nyckelord


Långvarig sjukdom; socialpolitik; arbetsmarknadsåtgärder; utsatthet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!