Ris & Ros - fokusgrupper om mötet mellan medborgarna och Försäkringskassan

Eva Karlsryd

Sammanfattning


Medborgarnas berättigade krav på professionell service i kontakterna med Försäkringskassan ställer höga krav på alla som administrerar socialförsäkringen. Arbetet med att stärka och utveckla kundmötet förutsätter bl a aktuella kunskaper om vilka behov och förväntningar medborgarna har. Artikeln är ett försök att ge en bild av medborgarnas erfarenheter av och förväntningar på kundmötet.


Nyckelord


Försäkringskassan; medborgarna

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!