Forsknings- utvecklingsenheten vid Försäkringskassan i Stockholms län

Anette Nordqvist

Sammanfattning


Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) har bedrivits på Försäkringskassa i Stockholms län sedan 1991. FoU-enheten består av en enhetschef och sex FoU-samordnare och har till uppgift att stimulera, entusiasmera och handleda de medarbetare som arbetar i olika FoU-projekt. Några av FoU-samordnarna driver också egna FoU-projekt.


Nyckelord


Försäkringskassan; FoU

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!