”Var fruktsamma och föröka er”: Religiösa uppfattningar om reproduktiva donationsbehandlingar – ett outforskat forskningsfält

Göran Larsson

Sammanfattning


Föreliggande artikel innehåller en kort diskussion om hur religiösa föreställningar kan influera hur enskilda individer och par kan förhålla sig till reproduktiva donationsbehandlingar. Enligt internationella studier tycks religion både kunna vara en belastning och tillgång för de som har svårt att få barn. Huruvida detta stämmer för svenska förhållanden är dock oklart eftersom det saknas undersökningar av hur religiösa föreställningar och praktiker påverkar den reproduktiva vården i Sverige. 


Nyckelord


Religion, reproduktiva donationer, andlig vård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!