Sårbarhet – ett begrebb till bruk för båda jämlik hälsa och hållbara samhällen.

Finn Diderichsen

Sammanfattning


Begrebet sårbarhet används allt oftare i forskning om hållbara samhällen och jämlik hälsa. Men det är ett begrep som används mycket olika inom olika områden, och därför kan vara mera förvirrande än klargörande. Sårbarhet är ett mänskligt gundvillkor, men vårt samhälle skabar stor ojämlikhet mellan individer och samhällen i deras sårbarhet. På individniveau är där med ”precision public health” skapat förhoppningar om att kunna identificera sårbare individer, som bör ta särskilt ansvar för sit beteende. I epidemiologien har ojämlikhet i sårbarhet visat sig ha etiologisk och hälsopolitisk relevans. Hållbarhets- och utvecklings-forskningen har fokuseret på sårbarhet i betydningen bristande kapabilitet, och har gjort framsteg med at identifcera hur sårbarhed i på samhåallsniveau kan reduceras. På det sättet är sårbarhet ett begrep av relevans för båda jämlik hälsa och hållbara samhällen.


Nyckelord


sårbarhet, ojämlikhet, hållbarhet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!