”Om det icke mätes- synes det ej” - om löpande bevakning av ojämlikhet i hälsa

Denny Vågerö

Sammanfattning


Att förbättra folkhälsan och samtidigt minska de sociala skillnaderna i hälsa och överlevnad är en starkt uttryckt politisk målsättning idag.  Uppgiften är svår; i samtliga nordiska länder sker en förbättring av folkhälsan parallellt med bestående eller ökande sociala skillnader i hälsa och överlevnad. De politiska styrmedlen är otillräckliga och insikten om vad som bör göras är begränsad.

En löpande bevakning av folkhälsans utveckling, särskilt med avseende på ojämlikheten i hälsa är nödvändig, i första hand för att öka insikten i vad som driver ojämlikheten i hälsa; i andra hand för att kunna avläsa effekten av sådana politiska åtgärder, som syftar till att reducera ojämlikheten.  En löpande bevakning bör också vara sådan att den kan informera beslutsfattare på alla nivåer, kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt. Det innebär troligen att lokal, nationell och internationell statistik så långt möjligt bör använda samma sociala skiktningsvariabler när man beskriver hälsans ojämlikhet: kön, utbildningsnivå, samhällsklass, bostadsort, migrantstatus och grad av ekonomisk aktivitet.


Nyckelord


folkhälsa;politisk målsättning;hälsa och överlevnad

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!