Barn av vår tid: diagnoskritik och hegeliansk pedagogik

Mattias Nilsson Sjöberg

Sammanfattning


Recension av Westerlund, Jenny (2017). Barn av vår tid. Ett nytt sätt att möta barn med problemskapande beteende i skolan. Lund: Studentlitteratur.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!