Tilliten och rädslan. Från flykt till väntan

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Recension av bok.

 

Redaktör: Wilhelm Östberg

Förlag: Svenska kyrkan, Hoburgs församling,

Sudrets pastorat, 2018.

ISBN 978-91-6397-522-6


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!