Tillit, misstro och försoning

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


 

Under de senaste åren har regeringen presenterat kunskapsöversikter med stor betydelse för folkhälsa och folkhälsopolitik. På basen av kunskapsöversikterna har propositioner för beslut i riksdagen lagts fram. Tillitskommissionens rapport var en sådan. Andra var Jämlikhetskommissionens arbete, och Agenda 2030 kommissionens med fokus på hållbarhet och fossilfria kommuner.


Nyckelord


tillit;Agenda 2030;Jämlikhetskommissionen;Tillitskommissionen

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!