Psykisk ohälsa eller bara livet? Narrativ om psykisk ohälsa i en internet-baserad stödverksamhet organiserad av och för ungdomar

Peter Skagius, Anne-Li Lindgren, Karin Zetterqvist Nelson

Sammanfattning


Föreliggande artikel berör Tilia, en ideell internetbaserad verksamhet som drivs av ungdomar och unga vuxna med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Tilia riktar sig till andra unga som kämpar med sitt psykiska mående och ska fungera som ett komplement till den offentliga vården. Denna artikel fokuserar på hur ungdomars psykiska ohälsa beskrivs på Tilia.se i syfte att närmare studera den språkliga repertoar om psykisk ohälsa som presenteras på hemsidan. Analysen visar hur de ungas beskrivningar av psykisk ohälsa präglas av ett fritt användande av psykologiskt och psykiatriskt expertspråk och en ”normalisering” av olika känslor, som kontrast till det vuxna (expert)samhällets normer och krav. Vidare betonas den stödsökandes egen agens och ungas behov av att bli lyssnade på.


Nyckelord


Unga; psykiska ohälsa; stödverksamhet; internet; expertspråk

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!