Att bedöma och hantera risker för framtida partnervåld

Henrik Belfrage

Sammanfattning


En av de mest självklara och grundläggande stegen för professionella som arbetar mot partnervåld är att bedöma om det finns risker för nya övergrepp och i så fall hur dessa risker ser ut. Kraven på att riskbedömningar skall göras är idag höga hos de flesta samhällsaktörer, men kraven på hur dessa bedömningar skall göras lyser i allmänhet med sin frånvaro. I följande artikel belyses hur termen ”evidensbaserad” kan, och lämpligen bör, definieras i detta sammanhang och vilka slags metoder som då uppfyller dessa krav respektive vilka som faller utanför.


Nyckelord


Riskbedömning, partnervåld, evidensbaserad

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!