Tillit och innovation

Leif Denti

Sammanfattning


Denna artikel kartlägger hur tillitsbaserad styrning/ledning kan bidra till att öka innovationsförmåga, främst i offentlig verksamhet. Organisationer som vill använda tillit som medel för att stimulera kreativitet och innovation behöver tänka på tillit på två olika nivåer. På organisationsnivån är det viktigt att tillit manifesteras i öppenhet för nya idéer, transparent dialog, tolerans för osäkerhet och experimenterande, samt att skapa handlingsutrymme. På individ- och gruppnivån spelar ledarskapet en roll. Arbetsrelationer mellan chef och medarbetare som består av ömsesidigt förtroende, respekt och engagemang verkar lägga grunden för den tillit som behövs för att medarbetarna ska vilja spendera den tid och energi som behövs för att testa och förverkliga osäkra idéer.


Nyckelord


Tillit; kreativitet; innovation; ledarskap; offentlig sektor

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!