Tillitens roll för storskaligt kollektivt handlande

Sverker C Jagers, Felicia Robertson

Sammanfattning


Förmågan till kollektivt handlande präglar mänsklighetens historia men samtidigt är det ingen självklarhet: Om alla andra samarbetar, har varje enskild individ eller aktör goda skäl att fuska eller ”friåka” på andras ansträngningar. För att kunna lösa stora samhällsutmaningar, såsom antibiotikaresistens och klimatförändringar, krävs storskaligt samarbete. I denna artikel diskuterar vi betydelsen av förtroende för att sådant kollektivt handlande skall uppstå; på frivillig väg eller genom politisk styrning. Med empiriska analyser av olika typer av surveydata finner vi ett positivt samband mellan mellanmänsklig tillit och frivilligt kollektivt handlande, medan samma typ av tillit har ett negativt, eller saknar samband, med individers acceptans av politisk styrning. Vidare finner vi ett positivt samband mellan politisk-institutionellt förtroende och acceptans av sådan styrning. 


Nyckelord


kollektivt handlande;samarbete;mellanmänsklig tillit;politisk- och institutionellt förtroende;antibiotikaresistens;klimatförändringar

Fulltext:

PDF ENG


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!